Важна информация за ДЗИ

Във връзка с изпълнение на дейностите по Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката, относно график за подаване на заявления за допускане до ДЗИ, предвид на регистрирани случай на COVID-19 и дадените указания, както и преустановения учебен процес до второ нареждане е осигурена възможност за електронно подаване на заявленията от зрелостниците.
      Изпълняват се следните стъпки:
            1. Заявлението се изтегля и отпечатва;

http://su-slavianovo.schoolbg.info/wp-content/uploads/2020/03/zaiavlenie-1.pdf


            2. Заявлението се попълва и подписва с химикалка от зрелостника;


            3. Заявлението се сканира и изпраща на електронната поща на училището:  sou_slavianovo@abv.bg

4. Получаване на служебна бележка – на място в училището след възстановяване на учебния процес.