ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

Уважаеми родители!
Представяме на Вашето внимание информация за приема на ученици в пети клас за учебната 2023/2024 г.
Учениците в пети клас ще се обучават по учебен план в една паралелкa с 26 ученика. С целодневна организация на учебния ден.

Предлагаме в часовете за разширена подготовка /ИУЧ/ – 2,5 часа, следния вариант:

– ИТ – 1,5 часа;

– География и икономика – 1 ч.

Предлагаме в часовете за допълнителна подготовка – факултативни учебни часове /ФУЧ/, 2 часа – Здравно образование.

Факултативните часове са по избор за  паралелките от 5 и 6 клас. При заявено желание, ще бъдат сформирани сборни групи.

График за училищния прием и записване в V клас:

1. Документи за първи етап на записване се приемат от 20.06.2023г. до 24.06.2023г., вкл.

2. Приемането се осъществява от комисия с допълнително определен график и място за дежурство. Време за приемане на документите: от 8:00 до 17:30ч.

3. За втори етап документи се приемат от 28.06.2023г. до 01.07.2023г., вкл.

4. За трети етап – след 5.07.2023г.

5. Записването се осъществява на три етапа:

• След І-ви етап – 27.06.2023г. Ако желаещите не са доволни от класирането, могат да подадат заявление за втори етап.

• До 04.07.2023г. – при наличие на подадени заявления за свободни места;

• До началото на новата учебна година – при наличие на подадени заявления свободните места.

Необходими документи:  

1. заявление от родителите на ученика;

2. удостоверение за завършен начален етап;

3. декларация от родителите за вярност на данните/за съответствие на данните.

4. Др. документи, необходими за определяне на групите за разширена подготовка, спортните дейности

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА 2021 / 2022 ГОДИНА

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ I – XII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА 2021 / 2022 ГОДИНА

ОТНОВО Е 15 СЕПТЕМВРИ!!!

Уважаеми родители,

подготвяйки началото на новата учебна година, ние учителите в СУ „Христо Ботев“, сме силно заинтересовани от максимално доброто обезпечаване на присъствен учебен процес.

За втори път ни очаква много една различна и нелека учебна година.

В СУ „Христо Ботев“ предвиждаме да се извършва ежедневна и многократна дезинфекция на общите помещения, кабинетите, повърхностите, вратите и силна хигиена на санитарните помещения.

Предвиждаме още филтър на входа, периодично измерване на температурата и връщане на ученици с грипоподобни симптоми.

Всички знаем, че дистанцията в училище сред децата е трудно постижима цел.

Не е уместно да се очаква, че учениците ще си стоят тихо и кротко по цял ден в стаята. Няма как да се случи това.

Целият учителски екип ще положи максимални усилия, за да няма струпване на ученици в коридорите, в общите части, както и влизане на ученици в класните стаи на останалите класове.

Това ще бъде най-трудната ни задача.

Наред със съблюдаването на мерките за безопасност ще се опитаме да имаме и ефективен учебен процес.

Уважаеми родители, Вашата подкрепа и силно разбиране ще ни бъдат от полза повече от всеки друг път!

Говорете и насърчавайте децата си, за да се пазим взаимно в общата ни мисия към връщане в нормалното живеене и учене.

Носенето на маски е отегчително и неудобно преживяване, но е единственото защитимо за тези около нас – най-вече в коридорите, а за учениците над 5 клас и в кабинетите.

Сърдечно Ви молим, не изпращайте дете с дори и малки съмнения за грипоподобно заболяване в училище!

Всички искаме да бъдем здрави!

Не е реалистично да се очаква от нас – учители и ръководство, че сами можем да се справим в тази крайно различна ситуация.

Молим за активното Ви участие на родителските срещи в реална или виртуална среда!

За всички ни ще е добре да бъдем заедно в трудното излизане от кризата.

През втората година под знака Covid 19 училището ни е изправено пред изключително трудната мисия – да учим и да се опазим здрави!

За тази цел голяма част от педагогическия и непедагогическия персонал на училището са ваксинирани.

Здравето на децата е най-важният ни приоритет, но за да обезпечим нормален присъствен учебен процес трябва да мислим и за здравето на учителите!

Уважаеми родители, вярваме че с взаимни усилия ще се справим с предизвикателствата на новата учебна 2021/2022 година!

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за ОТНОВО Е 15 СЕПТЕМВРИ!!!

На вниманието на учениците от VII клас и техните родители!

http://su-slavianovo.schoolbg.info/wp-content/uploads/2021/06/кандидатстване-след-7.-клас-2020-2021.pdf

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за На вниманието на учениците от VII клас и техните родители!

Преминаване в обучение от разстояние в електронна среда за учениците от 8 клас до 12 клас

Уважаеми ученици и родители,

В изпълнение на издадената от министъра на здравеопазването заповед, считано от 29 октомври (четвъртък) за 14 дни ( до 12 ноември) се преустановяват присъствените в училищата учебни занятия за учениците от 8 до 12 клас, включително.

Обучението в СУ “ Христо Ботев“– Славяново ще се провежда в електронна среда от разстояние синхронно – в реално време съгласно разписанието на учебните часове за деня.

Продължителност на часовете – 40 минути, междучасия – по 10 минути и едно голямо от 20 минути след втория час.

Отново ще се използва електронната платформа Shkolo, за която всички ученици и учители имат действащи профили. Контролът на посещаемостта и оценяването на знанията ще се осъществяват чрез онлайн платформата Shkolo – електронен дневник.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Преминаване в обучение от разстояние в електронна среда за учениците от 8 клас до 12 клас

ТОГАВА, КОГАТО ВСИЧКИ СМЕ: ЕДИН ЗА ВСИЧКИ И ВСИЧКИ ЗА ЕДИН!!!

#stayhome

#славяновозаедно#stayhome

Публикувахте от СУ "Христо Ботев" – гр. Славяново в Петък, 27 март 2020 г.
Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за ТОГАВА, КОГАТО ВСИЧКИ СМЕ: ЕДИН ЗА ВСИЧКИ И ВСИЧКИ ЗА ЕДИН!!!

10 правила как да се предпазим от коронавируса Ковид-19

http://su-slavianovo.schoolbg.info/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-2.pdf
Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за 10 правила как да се предпазим от коронавируса Ковид-19

На този ден с мъка си спомняме за Радо!
Изминаха две тежки години откакто неговата усмивка угасна завинаги, но всички ние го пазим жив в спомените си. В негова памет родители, учители и ученици си подаваме ръка, за да кажем „НЕ НА АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩЕ“!
Няма да те забравим, скъпо момче!
Завинаги ще останеш в нашите сърца!

Публикувано на от admin | Коментарите са изключени за КАМПАНИЯ „НЕ НА АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩЕ“

15.09.2022 година

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за 15.09.2022 година

От 27.04.2022 г. до 29.04.2022 г. в гр. Банско, се проведе VI НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА”. Нашето училище бе единственото класирано за участие от област Плевен и имаше честта да представи своята добра практика – групата по интереси „Доброто в мен, доброто в нас“. Пред присъстващите експерти от МОН, РУО, академичното жури и много колеги от цялата страна ние имахме удоволствието да покажем една малка част от училищния ни живот и изяви.Конференцията се организира от Министерството на образованието и науката и Синдикатът на българските учители за учители, директори и други педагогически специалисти от детските градини и училищата. Всички представени практики отразяваха опит от образователния процес, занимания по интереси или дейности, реализирани в партньорство с висши училища, неправителствени организации, местна власт. Те бяха фокусирани върху:

• идентификация на ученици в риск от преждевременно отпадане и диференцирана подкрепа за трайното им приобщаване в образователната система;

• развиване на професионални общности в училище;

• включване в образованието на необхванати досега ученици;

• ефективно включване на ученици от уязвими групи в ОРЕС;

• поетапна десегрегация и преодоляване на вторичната сегрегация;

• работа с родителските общности за преодоляване на взаимните негативни предразсъдъци и стереотипи;

• допълнително обучение по български език;• насърчаване за продължаване на образованието след 16 г.;

• прилагане на иновативни подходи за работа в мултикултурна среда;

• съхраняване и развиване на културната идентичност и др.

За екипа, представил нашето училище, бе удоволствие, безценен опит и чест да е сред отличените най-добри практики в страната! Нашият успех би бил невъзможен без подкрепата на експерта по приобщаващо образование към РУО – Плевен г-жа Росица Ненчева, за което от сърце благодарим!

Имаме още какво да научим, имаме още какво да дадем!

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за

График за обучение на ротационен принцип

При спазване на изискването за 50% от паралелките в училище – т. 4 от Заповед РД09-3596/20.10.21 г. на МОН

Съгласно Заповед № РД09-3596/20.10.2021 г. на Министъра на образованието и науката и навлизането на област Плевен в тъмночервената зона на заболеваемост от КОВИД-19, считано от утре – 29.10.21 г. /петък/ обучението на учениците преминава към ротационна организация по следния график:

  1. Паралелки в ОРЕС от 29.10 до 05.11 включително.

       3 клас        4 клас

       5 клас        6 клас

       9 клас       11 клас

  • Паралелки присъствено от 29.10 до 05.11 включително

       1 клас        2 клас

       7 клас        8 клас

      10 клас      12 клас

  • Паралелки в ОРЕС от 08.11 до 12.11 включително

1 клас        2 клас

      7 клас        8 клас

      10 клас      12 клас

  • Паралелки присъствено от 08.11 до 12.11 включително

       3 клас        4 клас

       5 клас        6 клас

       9 клас       11 клас

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за График за обучение на ротационен принцип

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН Във връзка с Решение № 855 на Министерския съвет и Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и Заповед РД09-3457/26.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката, с която се прекратяват учебните занятия на територията на страната от 30.11.2020 г. до 21.11. 2020 г. и заповед на директора за провеждане на дистанционно обучение както следва:

http://su-slavianovo.schoolbg.info/wp-content/uploads/2020/11/информация-за-учебния-ден-дистанционно-обучение-ноември-1.pdf

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН Във връзка с Решение № 855 на Министерския съвет и Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и Заповед РД09-3457/26.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката, с която се прекратяват учебните занятия на територията на страната от 30.11.2020 г. до 21.11. 2020 г. и заповед на директора за провеждане на дистанционно обучение както следва:

ПРОВЕЖДАНЕ НА „ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ“ – 09-13 НОЕМВРИ 2020 г.

http://su-slavianovo.schoolbg.info/wp-content/uploads/2020/11/ПРОФЕСИОНАЛНО-1.pdf

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за ПРОВЕЖДАНЕ НА „ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ“ – 09-13 НОЕМВРИ 2020 г.

Организация на учебния процес в епидемиологична обстановка – мнението на родителите

Уважаеми родители,

Институтът за изследвания в образованието и Асоциация Родители ви канят да дадете своето мнение относно организацията на учебния процес в училищата предвид ситуацията с Ковид-19 и предлагането на различни мерки как да се организира учебния процес.

Мнението ви е изключително важно и ценно за нас. Данните от изследването ще бъдат внесени официално в МОН за подпомагане на процеса на вземане на решения с отчитане на гледните точки на всички заинтересовани страни.

Анкетата е напълно анонимна и няма да ви отнеме повече от 10 минути.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Организация на учебния процес в епидемиологична обстановка – мнението на родителите