Добре дошли !

Светското образование в град Славяново, има дълга и славна история! Неговото начало се поставя още в края на ХІХ век. Със съдействието на будното население на тогавашното село Славяново през 1914 година е построена голямата двуетажна сграда на сегашното училище. То започва като прогимназиално с І прогимназиален клас. Постепенно за няколко години училището става основно, а през 1922 година се открива реална гимназия. ”

Училище “Христо Ботев” е носител на орден “Св. Св. Кирил и Методий” І степен и на званието “ Национален първенец по опазване на околната среда “ и почетно знаме. Днес, през 21 век традицията да възпитава, обучава и развива у децата труд, любознание и интереси е запазена. Началното обучение от І до ІV клас се осъществява в самостоятелна сграда, разполагаща с много добра материално-техническа база.

Изучават се три чужди езика: английски, френски и руски. От ІІ до VІІІ клас учениците изучават по избор един от тях, а от ІХ до ХІІ клас получават възможност за втори чужд език. От учебната 2003-2004 година в училището преподава доброволец от Корпуса на мира на САЩ, което дава на учениците възможност да слушат и усвояват автентична чуждо езикова реч.

От 2007 г. училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата и е пилотно училище по Програмата „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” финансирана от Глобалния фонд за борба срещу Спин, туберколоза и малария на Министерство на Здравеопазването на РБългария.

Гимназията разполага с добре оборудван компютърен кабинет по проект i – клас с осигурена постоянна интернет връзка.

Активната спортно-туристическа дейност на училището дава възможност на учениците да се разтоварват след напрегната умствена работа и поддържат добра физическа форма на четирите спортни площадки.Приоритетни спортове за училището са футбол, баскетбол и класическа борба. През 2000 и 2001 г. ученическият отбор по футбол спечели областния турнир “Данониада”. Учениците състезатели по класическа борба, по традиция всяка година заемат призови места в регионални и републикански шампионати.

По време на организираните екскурзии, летувания и учебни експедиции, учениците опознават красивата природа и богатата история на България; участват в екологични семинари и изготвят видеофилми за интересни природни обекти.

Под формата на СИП засилено се изучават английски език, здравно образование,астрономия, екология,фризьорство,готварство, изобразително изкуство, музика,борба, спортен риболов,колоездене.

Учениците в гимназиален етап се обучават в профил “Предприемачество и бизнес” по програма на Фондация “Джуниър Ачийвмънт България” и МОН.

Библиотеката на училището разполага с богат фонд от учебна, художествена, научна и научно-популярна литература.

Училището активно си партнира с: Бурггимназия Кайзерслаутерн, Сдружение “Помощ за Славяново” в Кайзерслаутерн, Корпус на Мира на САЩ, Асоциация Кембрийдж училища, 41 училище в Могильов –
Белорусия, Младежки образователен център – Плевен, Център Отворено образование – София. Благодарение на сътрудничеството с Бурггимназия частично бяха оборудвани кабинета по Биология и Химия и физкултурните зали. Обучението по чужд език бе подпомогнато с богат фонд учебна и художествена литература на английски и немски език.

През 2003 година Корпус на мира финансира проект за подобряване на външната спортна база.

Благодарение на активното сътрудничество с МОЦ- Плевен и ЦОО София учениците от начален и прогимназиален участваха в национални проекти по програма “Гражданин” и Училище за социални умения. В резултат на това обучение учениците се научиха да работят по решаването на различни проблеми със социална значимост и участват в регионални и национални състезания. През 2003 и 2004 година учениците от начален етап заеха първи места на регионалните и националните прояви.

Към училището от 3 години работи активно Екотуристически клуб “Орлета”. С многобройните екскурзии и учебни експедиции клубът се утвърди като двигател на всички училищни инициативи, свързани с опазване на околната среда.

През учебната 2007/2008 година клубът работи по проект с екологична насоченост, финансиран от МОMН.

Педагогическият колектив е съставен от висококвалифицирани професионалисти, които непрекъснато се усъвършенстват и са изцяло отдадени на училището. Те осигуряват добра научна подготовка, даваща възможност на гимназистите да кандидатстват във ВУЗ. За времето от създаването на училището до днес в него са работили над 250 учители, обучили над 5000 ученици. Гордост за СУ “ Христо Ботев” са десетките ученици, които разнасят името на училището ни в престижни висши учебни заведения, министерства и културни институти в страната и чужбина.

За учебната 2017/2018 година в училището е осъществен прием след VII и VIII клас по професионални направления: с код 3450501 „Малък и среден бизнес“ от професията с код 345050 „Сътрудник в малък и среден бизнес“ и по професия с код 341020 Продавач-консултант, специалност код 3410201 Продавач-консултант. Училището предлага и прием в задочна форма на обучение по професия 762040 Социален асистент, специалност 7620401 Подпомагане на деца; 7620402 Подпомагане на възрастни.