Прием за първи клас за учебната 2020/ 2021 година

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Уведомяваме Ви, че от 28.04.2020 г. до 04.06.2020 г. включително,

от СУ „Христо Ботев“ – гр. Славяново, ще се приемат заявления за прием в 1 клас, за учебната 2020/2021година.

Необходими документи за записване:

Заявление за записване в първи клас – http://su-slavianovo.schoolbg.info/wp-content/uploads/2020/07/zayavlenie_za_I_klas-2020_2021.pdf

Лична карта за удостоверяване на личността на подаващия заявлението.

Оригинал на удостоверение за завършено предучилищно образование.

Копие от Акт за раждане на детето и оригинал за сверяване.

Копие от документи за ТЕЛК или СОП при наличие на такъв критерий при кандидатстване.

Родителите/настойникът или упълномощени с нотариално заверено пълномощно от тях/него лица записват всеки класиран ученик в училището в рамките на установените срокове за записване.

Правила и график за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Плевен и град Славяновоhttp://su-slavianovo.schoolbg.info/wp-content/uploads/2020/07/pravila-za-priem-na-uchenitsi-v-parvi-klas.pdf