КАМПАНИЯ „НЕ НА АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩЕ“

На този ден с мъка си спомняме за Радо!
Изминаха две тежки години откакто неговата усмивка угасна завинаги, но всички ние го пазим жив в спомените си. В негова памет родители, учители и ученици си подаваме ръка, за да кажем „НЕ НА АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩЕ“!
Няма да те забравим, скъпо момче!
Завинаги ще останеш в нашите сърца!

https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%A3-%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B2-%D0%B3%D1%80-%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-417110422077923/?__tn__=kC-R&eid=ARDL6TlfkeuxHHDmqKI6Vn2knRdPslBHfBJ6_02v594YJE9-qfUwCqKIMmvv5quKHnNgfMD4lW2dT6zA&hc_ref=ARQ6uEOCws-SumtJrTGRJPFeQXTulFQhPXI7PoNjk3uYNxN8ny5crp0Q-U0utKySi2M&fref=nf&__xts__[0]=68.ARC3xwgEsRXRtZ2X7B5DrbzVLf54uO35WRKs7zJgtLHJm_tu_eV7tHRwWTCDN11Pkl-X3IxeFth-3WoyCSAzWwQEcl65CxkFnPnRLOa9JqWdb5zSPxJ56D8wWZEdWbob7bG80WeBie8O_Jweyawv_rMrViwQ45TfGfxUvUqC6hkPCXmeTpYjwKZ0QF_JFOQ4mS7Atwtg3a78uUCXdkBJwJYYcD33z_Bwtpsqnl33vJncSZhw0nKpVXFaTDEL0_ZAVSKHo0F8YiYIzoRitZQbFDnr2Ndljh7k_-BJVFcWHiMd95uvPTbC7BCCuTTRZQOGa1OYw1WpQUiG7-GnKHLQT_utpZuAqSh1CPE
Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.