Важна информация за ДЗИ

Във връзка с изпълнение на дейностите по Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката, относно график за подаване на заявления за допускане до ДЗИ, предвид на регистрирани случай на COVID-19 и дадените указания, както и преустановения учебен процес до второ нареждане е осигурена възможност за електронно подаване на заявленията от зрелостниците.
      Изпълняват се следните стъпки:
            1. Заявлението се изтегля и отпечатва;

http://su-slavianovo.schoolbg.info/wp-content/uploads/2020/03/zaiavlenie-1.pdf


            2. Заявлението се попълва и подписва с химикалка от зрелостника;


            3. Заявлението се сканира и изпраща на електронната поща на училището:  sou_slavianovo@abv.bg

4. Получаване на служебна бележка – на място в училището след възстановяване на учебния процес.

Сесия август – септември 2020 година

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ(държавен зрелостен изпит) и издаване на служебна бележка – 01.07.2020 г. – 21.07.2020 г.

2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали –  до 24.08.2020 г.

3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 24.08.2020 г.

4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити сесия август-септември–

Български език и литература – 27 август 2020 г., начало 08,00 ч.

Втори държавен зрелостен изпит – 28 август, 2020 г., начало 8:00 ч.

5.) Оценяване на изпитните работи – 31.08.2020 г. – 08.9.2020 г.

6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 10.09.2020 г.

7.) Връчване на дипломите за завършено средно образование – до 14.09.2020 г.