Важна информация за провеждането на дистанционна форма на обучение!!!

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб и заповед на министъра на здравеопазването, екипът на СУ „ Христо Ботев“ –  Ви уведомява, че от 16.03.2020 г. до 29.03.2020 г. вкл. учебните занятия  се прекратяват.

Уважаеми ученици, времето, прекарано вкъщи, е наложително да използвате за продължаване на Вашето образование – за овладяване на учебното съдържание, което Вашите учители ще Ви преподават дистанционно. Поддържайте обучителната си активност, като се упражнявате върху преподадените уроци. Ограничете максимално достъпа си до обществени места. Избягвайте физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства.

Уважаеми родители, като отговорни граждани следете здравословното състояние на своите деца. Осигурете им лични предпазни средства. При най-малко съмнение за влошаване на здравето им, незабавно потърсете медицинска помощ. Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се запознават редовно с учебните материали, предоставени им по различни канали от техните учители. Уважаеми учители, призовавам Ви:

 • да използвате технологичните възможности за обмяна на образователни ресурси с учениците и непрекъснат контакт с родителите;

• да насърчавате родителите да мотивират и контролират децата си;

 • да консултирате и отговаряте на въпроси от учебния материал, които затрудняват учениците;  

Препоръчвам на всички ученици и техните родители да се свържат с класните ръководители за доуточняващи въпроси.

Надяваме се с отговорност и общи усилия да преодолеем този труден период.

Бъдете здрави и силни!