НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА ІV КЛАС

НВО В КРАЯ НА ІV КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

http://su-slavianovo.schoolbg.info/wp-content/uploads/2020/03/NVO_4_klas_2020.pdf

І. НВО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ, НАЧАЛЕН ЧАС: 27 май, 10.00 часа
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 60 минути, за ученици със СОП допълнително време – до 30 мин.
ФОРМАТ НА ИЗПИТА: тест от три части, всяка от които съдържа различен брой задачи, обвързани с конкретен текст.
   1) Диктовка и езикови задачи с избираем отговор
   2) Текст за четене с разбиране и тестови задачи към него – с избираем и със свободен отговор
   3) Речева задача с творчески характер, изискваща свободен отговор

ПРИМЕРЕН МОДЕЛ НА НВО ПО БЕЛ: www.mon.bg/upload/20282/Model-BEL_310719.pdf

ІІ. НВО ПО МАТЕМАТИКА
ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ, НАЧАЛЕН ЧАС: 28 май, 10.00 часа
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 60 минути, за ученици със СОП допълнително време – до 30 мин.
ФОРМАТ НА ИЗПИТА: тест от 25 задачи

ПРИМЕРЕН МОДЕЛ НА НВО ПО МАТЕМАТИКА: www.mon.bg/upload/20283/Model-math_310719.pdf