Прием след 7. клас за учебната 2019/2020 г.

Верни на традицията да създаваме най-добрите възможности за реализация на учениците си, обявяваме прием след 7. клас за учебната 2019/2020 година.

Прием в VIIIклас  (след завършено основно образование):

I.1. Дневна форма на обучение без интензивно и без разширено изучаване на чужд език за придобиване на средно образование и втора степен на професионална квалификация  – 5 години

  • професия: 345050 „Сътрудник в малък и среден бизнес”
  • специалност: 3450501 „Малък и среден бизнес” 26 ученици
  1. Балообразуващи учебни предмети:

– География и икономика

– Технологии и предприемачество

  1. 3. Балообразуване: удвоения брой на точките от националното външно оценяване по български език и литература + удвоения брой точки от националното външно оценяване по математика + брой точки, получени след превръщане на оценката от свидетелството за основно образование по География и икономика, съгласно чл.9 ал.10 от Наредба №11 за оценяване на учениците + брой точки, получени  след превръщане  на оценката от свидетелството  за основно образование  по Технологии и предприемачество, съгласно чл.9 ал.10 от Наредба № 11 за оценяване на учениците.

Максимален бал – 300 точки.

 

II.1. Дневна форма на обучение без интензивно и без разширено изучаване на чужд език за придобиване на средно образование и първа степен на професионална квалификация  – 3 години

  • професия: 346030 „Деловодител”
  • специалност: 3460301 „Деловодство и архив” 26 ученици
  1. Балообразуващи учебни предмети:

– География и икономика

– Технологии и предприемачество

            3.Балообразуване: удвоения брой на точките от националното външно оценяване по български език и литература + удвоения брой точки от националното външно оценяване по математика + брой точки, получени след превръщане на оценката от свидетелството за основно образование по География и икономика, съгласно чл.9 ал.10 от Наредба №11 за оценяване на учениците + брой точки, получени  след превръщане  на оценката от свидетелството  за основно образование  по Технологии и предприемачество, съгласно чл.9 ал.10 от Наредба № 11 за оценяване на учениците.

Максимален бал – 300 точки.