Прием – 2017 / 2018 година

Училището осъществява прием по следните профисии:
ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС: СЪТРУДНИК МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС
Срок на обучение: 5 години
Образование: Средно
Степен на професионална квалификация: Втора
Форми на обучение: Дневна
Класиране: По документи

ПРИЕМ СЛЕД 8 КЛАС: ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ
Срок на обучение: 4 години
Образование: Средно
Степен на професионална квалификация: Втора
Форми на обучение: Дневна
Класиране: По документи

ПРИЕМ СЛЕД 8 КЛАС: СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ /за лица над 16 години, които имат завършено основно образование/
Срок на обучение: 4 години
Образование: Средно
Степен на професионална квалификация: Втора
Форми на обучение: Задочна
Класиране: По документи

UUP_8_klas_kod 345050

UUP_ 9_ klas_kod_341020

UUP 8 klas kod _3450801_A3_Snabditel_SOP

Подпомагане на възрастни

Подпомагане на деца