График за обучение на ротационен принцип

При спазване на изискването за 50% от паралелките в училище – т. 4 от Заповед РД09-3596/20.10.21 г. на МОН

Съгласно Заповед № РД09-3596/20.10.2021 г. на Министъра на образованието и науката и навлизането на област Плевен в тъмночервената зона на заболеваемост от КОВИД-19, считано от утре – 29.10.21 г. /петък/ обучението на учениците преминава към ротационна организация по следния график:

  1. Паралелки в ОРЕС от 29.10 до 05.11 включително.

       3 клас        4 клас

       5 клас        6 клас

       9 клас       11 клас

  • Паралелки присъствено от 29.10 до 05.11 включително

       1 клас        2 клас

       7 клас        8 клас

      10 клас      12 клас

  • Паралелки в ОРЕС от 08.11 до 12.11 включително

1 клас        2 клас

      7 клас        8 клас

      10 клас      12 клас

  • Паралелки присъствено от 08.11 до 12.11 включително

       3 клас        4 клас

       5 клас        6 клас

       9 клас       11 клас

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.