ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

Уважаеми родители!
Представяме на Вашето внимание информация за приема на ученици в пети клас за учебната 2023/2024 г.
Учениците в пети клас ще се обучават по учебен план в една паралелкa с 26 ученика. С целодневна организация на учебния ден.

Предлагаме в часовете за разширена подготовка /ИУЧ/ – 2,5 часа, следния вариант:

– ИТ – 1,5 часа;

– География и икономика – 1 ч.

Предлагаме в часовете за допълнителна подготовка – факултативни учебни часове /ФУЧ/, 2 часа – Здравно образование.

Факултативните часове са по избор за  паралелките от 5 и 6 клас. При заявено желание, ще бъдат сформирани сборни групи.

График за училищния прием и записване в V клас:

1. Документи за първи етап на записване се приемат от 20.06.2023г. до 24.06.2023г., вкл.

2. Приемането се осъществява от комисия с допълнително определен график и място за дежурство. Време за приемане на документите: от 8:00 до 17:30ч.

3. За втори етап документи се приемат от 28.06.2023г. до 01.07.2023г., вкл.

4. За трети етап – след 5.07.2023г.

5. Записването се осъществява на три етапа:

• След І-ви етап – 27.06.2023г. Ако желаещите не са доволни от класирането, могат да подадат заявление за втори етап.

• До 04.07.2023г. – при наличие на подадени заявления за свободни места;

• До началото на новата учебна година – при наличие на подадени заявления свободните места.

Необходими документи:  

1. заявление от родителите на ученика;

2. удостоверение за завършен начален етап;

3. декларация от родителите за вярност на данните/за съответствие на данните.

4. Др. документи, необходими за определяне на групите за разширена подготовка, спортните дейности

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.